•    Palikite didesnius negu 6mm tarpelius palei patalpos pakraščius.

•    Perslinkite plokščių sujungimus per vieną tarpą tarp sijų nuo juodgrindžių plokščių sujungimų.

•    Tvirtinti pradėkite ties tuo plokštės kampu, kur ji jungiasi su kitomis plokštėmis arba siena, ir tęskite įstrižai plokščių.

•    Nušlifuotas pagrindas iš OSB.

•    Lengvai pristumkite kraštus vieną prie kito.

•    Perslinkite plokščių sujungimus daugiau kaip per 10mm.

•    Tvirtinimo elementus kalkite ne arčiau kaip 10m nuo plokštės krašto.

Nušlifuotą grindų pagrindą iš OSB galite kloti po daugeliu baigtinių grindų dangų: sintetine ar kilimine danga; gofruota lanksčia danga; lygia lanksčia danga; lanksčia danga su paminkštinimu; klijuojama palei kraštus arba netvirtinama lanksčia danga. Prieš klodami dangą, stropiai nušluokite ir išvalykite pagrindo plokštes siurbliu. Įkalkite visas išlindusias vinis ir prikalkite atsipalaidavusias plokštes. Kai pagrindas klojamas ant juodgrindžių iš plokščių, pagrindo plokštes dėkite prieš pat klodami baigtinę dangą.
Jei yra medžio drožlių plokščių juodgrindės, pagrindo plokštes klokite lygiagrečiai su sijomis (jei drožlių plokštės klotos statmenai sijoms). Jei drožlių plokštės yra pasuktos sijų atžvilgiu ne daugiau kaip 75° kampu, pagrindo plokštes galima kloti bet kokia kryptimi.
Tvirtinti pradėkite kaldami ar tvirtindami sankabomis tą plokštės kampą, kuriuo ji jungiasi su kitomis plokštėmis arba siena, ir tęskite įstrižai plokščių. Tvirtindami žiūrėkite, kad plokštės tvirtai gulėtų ant juodgrindžių. Vinis kalkite 10 cm tarpais ties plokščių kraštais ir 20 cm tarpais plokštės centrinėje dalyje. Sankabas tvirtinkite kas 7-8 cm ties plokščių kraštais ir 15 cm tarpais kitose vietose. Jei klijuojate pagrindo plokštes prie juodgrindžių, naudokite tik elastingus klijus.